nagłówek

MUZEUM ZAMOJSKIE - ZBIORY

Andrzej Kedziora luty 26, 2013

Wśród zbiorów historycznych do najcenniejszych należy przywilej lokacyjny Zamościa i berło Akademickie. Jest też chorągiew ordynacji (poł. XVIII w., adamaszkowa), panorama Zamościa (F. Bruder, 1821, akwarela, papier),
W muzeum jest bogaty zbiór portretów ordynatów (w większości przejętych w 1946 z pałacu w Klemensowie), m.in. Jana - hetmana (trzy - najstarszy z pocz. XVII w. w 2005 zakwestionowano, jako portret - nie Zamoyskiego lecz Stanisława Żółkiewskiego), Tomasza i Katarzyny z Ostrogskich (obydwa b. duże - 220x120 cm), Jana Sobiepana i Marysieńki, Marcina i jego żony Anny (obydwa M. Lomer), Tomasza Antoniego (poziomy, z pałacem w tle), Tomasza Józefa, Klemensa (jako chłopiec, mal. Ł. Smuglewicz), Konstancji (dwa, w owalu, M. Lomer?), Jana Jakuba (owalny, M. Lomer?), Teresy z Potockich, Aleksandra (mal. Franciszek Lampi), Andrzeja (mal. F. Lampi), Stanisława Kostki (mal. Kazimierz Wojniakowski), oraz Gryzeldy z Zamoyskich Wiśniowieckiej, a także portrety królów Zygmunta III i Jana III (XVIII w.). Portrety ordynatów zabrano w 1953 do Kozlówki, skąd wróciły po 5 latach.
W zbiorach jest kilka obrazów szkoły francuskiej, m.in. Bitwa Jacquesa Bourginiona (2 p. XVII w., 86x123 cm), w 1946 od konsula Król. Serbosłowackiego, wierna kopia obrazu B. Murilla Święta Rodzina z Luwru (Paryż, 2 p. XIX w., na odwrocie pieczęć Luwru), przejętego z pałacu w Klemensowie, oraz mierzący 6 m długości Rejtan wg Matejki austriackiego malarza Georga Fischhofa (1896). 
Dzieła innych artystów: 
 - Józef Brandt (Zaporożcy, 127x87, 1895),
 - Leon Wyczółkowski (akwarele: Polne kwiaty 78x45, 1923, Kaczeńce 55x48, 1918, rysunki: Na targu 39x26, Spichlerz w Kazimierzu 14x26 - spadek po M. Pieszce, autolitografia Puszcza z leżącym żubrem 48x32, 1927), 
 - Sebastian Ludwik Norblin (portret dziecka), 
 - Józef Mehoffer (obraz Park nad stawem), 
 - Maksymilian Gierymski (scena rodzajowa na tle ogrodu, 33x25), 
 - Olga Boznańska (pejzaż, 23x13,5), 
 - Juliusz Kossak (portret konny Synowie Władysława Zamoyskiego akwarela 1860, z muzeum w Krakowie w 1964),
 - Teresa Tyszkiewicz (Kwiaty, 1938)
 - Stanisław Noakowski (akwarela Kościół i brama 35x35, 1929 oraz rys. tuszem  Widok na kościół), 
 - Rafał Hadziewicz (rysunki, m.in. szkic do obrazu Trójca Św.), 
 - Józef Rapacki (12 litografii), 
 - Franciszek Kostrzewski (akwarela), 
 - Nikifor.
W depozycie jest Lisowczyk Aleksandra Orłowskiego oraz obraz Grassiego. Gierymski, Wyczółkowski, Kostrzewski, Nikifor to cenny dar z 1965  L. Różyczki z Warszawy.
prace o tematyce zamojskiej m.in. 7 rysunków W. Neumann-Hiszpańskiej (z 1952, od 1967),  drzeworyty T. Cieślewskiego, 42 akwarele Eustachego Mazura, akwarele Władysława Szuma (z 1967), 23 rysunki K. Gwiazdowskiego (pocz. l. 50-tych). Są prace po związanych z Zamościem malarkach: Krystynie Bronickiej (56 obrazów), Zofii Kulaszyńskiej-Couret i Jadwidze Lesiewskiej-Rozdziałowskiej (26) oraz Władysławie Żurawskim, pastele Aleksandra Dobrowolskiego. Są też prace innych zamojskich artystów (Surdacki, Podobiński, Iwańciów, Wawryn), malarstwo sakralne.
W 2002 na mocy ugody 54 obiekty uznane za własność Marcina Zamoyskiego, zostały pozostawione w Muzeum jako depozyt M. Zamoyskiego, m.in. Bruder, Lampi, Wojniakowski, Kossak (z pałacu w Klemensowie), a także 5 dużych obrazów (172x192) z kościoła franciszkańskiego - Narodziny Maryi, Wstąpienie Maryi do świątyni jerozolimskiej, Zaślubiny Maryi z Józefem, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Obrzezanie Jezusa.
Do interesujących eksponatów należy mahoniowa komoda "certosina", pas słucki z XVIII w., kilim ormiański z XVII/XVIII w. Są też lwowskie rzeźby sakralne (XVIII w.), puszka na komunikanty (pocz. XVII w.), kapliczka drewniana z pnia dębowego z Chrystusem Frasobliwym, z Górecka Kościelnego z 1861, pierwotnie nagrobna, fund. J. Paluch, od 1938 w muzeum.
Muzeum ma wartościowy dział archeologiczny (m.in. przedwojenne znaleziska) z największą w kraju kolekcją zabytków kultury Gotów i dział etnograficzny, (m.in. stroje, rzeźba, ceramika).
Dział numizmatyki i medali liczy 12872 eksponatów (2016), w tym 7,5 tys. monet (najstarsze denary rzymskie Trajana i Hadriana z I - II w. n.e., monety arabskie z VI w., średniowieczne, m.in. brakteaty Bolesława Krzywoustego oraz z XIV w. półgrosze Jagiełły i szelągi Krzyżackie), w tym "skarby monet" (skarb srebrnych monet rzymskich, skarby monet m.in. z XVI w.), 3,5 tys. banknotów i 800 medali.
Muzeum posiada ponad 2100 ekslibrisów, wartościowy zbiór starodruków - 119 "zamojskich" (najstarszy z 1597), archiwalia - kilkaset rękopisów, m.in. przywileje (z 6 X 1580 rzeźników wołowych) i statuty instytucji miejskich, unikalne rysunki pomiarowe (np. kościoła franciszkanów), zbiór muzealiów fotograficznych (4,3 tys. szt., najstarsze z 1887), filmotekę (ponad 700 tematów, najstarszy z 1956).
Do muzeum trafiły zbiory M. Pieszki, w tym archiwum osobiste i materiały warsztatowe - głównie wypisy archiwalne, H. Rosińskiego i innych, rękopisy Bojarczuka (kroniki), fragmenty archiwów m.in. KMK, ZHP. W 2006 liczyło 33 tys. eksponatów, 2019 - 36,8 tys.


 !!! W 1946 największy liczebnie zbiór w Muzeum stanowił - dział przyrodniczy, który obejmował bogatą kolekcję motyli, szkodników leśnych  oraz preparaty ptactwa wodnego owadożernego, drapieżnego, gryzoni, płazów, skamienieliny kości mamuta i zbiór okazów mineralogicznych. (za "Zdrojem" nr 5 z 1946)
 * Największe skarby monet w Muzeum:
 
- Polanówka (1960) - 375 monet pol. z 1414-1538
 - Suchowola (1967) - 134 monety pol. i obce z 1613-1640
 - Turkowice (1972) - 558 monet pol. i obcych z 1612-1692
 - Potoczek (1989) - 36 monet pol. i obcych z 1615-1702
 * Na chorągwi ordynackiej  z jednej strony widnieje tarcza herbowa zwieńczona koroną z półkozicem, z drugiej Matka Boża Niepokalanie Poczęta w technice olejnej, obszyta na przemian żółtymi, czerwonymi i niebies
kimi frędzlami.

 * Zaporożcy pochodzą z jednego z dworków pod Lwowem. W opuszczonym domostwie znalazł obraz wycofujący się spod Kijowa żołnierz WP (wyciął bagnetem i schował za cholewę), po wojnie wrócił do domu pod Turobin, oprawił i zawiesił na ścianie. Ok. 1930 został sprzedany księdzu spod Tomaszowa, a w 1979 odkupiony przez muzeum.
 * W 1962 Muzeum na Wawelu zabrało z zamojskiego Muzeum obraz Wjazd Ossolińskiego do Rzymu, w zamian przekazując w bezterminowy depozyt 5 obrazów ze zbiorów wawelskich, m.in. Wojniakowski, Kossak, Lampi.
 * Muzeum prowadziło konserwację posiadanych obrazów olejnych na płótnie, 1960 - Portret Augusta II, k. XVIII (74x58 cm), Portret Augusta II, k. XVIII (77x56 cm), Portret królowej Konstancji (105x87 cm), Scena bitewna, XVII (86x123 cm), 1961 - Upolowana zwierzyna (99x187 cm), 1963 - Portret Gryzeldy Konstancji Zamoyskiej, XVIII (86x55 cm), 1966 - Portret Jana Zamoyskiego, XVIII (251x164 cm), Portret Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej, XVII (25x125 cm), Portret Marcina Zamoyskiego, po 1859 (116x144 cm), Portret Tomasza Zamoyskiego, XVIII (218x135 cm). Konserwacji poddano też obraz Zygmunta III Wazy.

Czytany 2208 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 luty 2023 10:57

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25988104

Wyświetleń