Pierwsze berło ufundował Akademii Zamojskiej Jan Zamoyski, następne - prawdopodobnie dwa - w 1619 jego syn Tomasz. Na otoku miały napis Akademia Zamojska, Żywicielce swojej i najdroższej Matce Sztuk Wyzwolonych oraz herb Tomasza. Przechowywane były w osobnych puzdrach w archiwum Kolegiaty. Używane były kilka razy do roku (inauguracja, promocje, procesje), niesione przed rektorem.
Wszystkie trzy miano prezentować podczas wystawy starożytności w 1881. Przed wojną w posiadaniu Zamoyskich były dwa. W czasie okupacji jedno spłonęło w Warszawie, ocalało zakopane w piwnicy berło późniejsze, bez dolnej części członu (całość wys. 111 cm). Wykonane jest ze złoconego srebra, zwieńczone koroną wzorowaną na późnogotyckim berle krakowskim fundowanym w 1493 przez Fryderyka Jagiellończyka.
Przez 35 lat zdeponowane przez ordynata w krakowskim muzeum Czartoryskich, 12 VI 1980 ofiarowane  zostało przez ostatniego ordynata Zamościowi i przechowywane jest w muzeum. Prezentowane było na Zamku Królewskim i w USA na wystawie poświęconej sztuce polskiego baroku.