Władysław  Żurawski chętnie w swych pracach drzeworytniczych i prawie wyłącznie przed wojną, podejmował tematykę biblijną, głównie nowotestamentową. Są wśród nich nich wiele wizerunków świętych, a także  portrety i sceny związane z życiem klasztornym.