Władysław Żurawski był autorem kilkuset drzeworytów, najwspanialsze, nagradzane i wystawiane także poza granicami, powstały w l. 30. XX w. Autor wielokrotnie odbitki swoich kolorował, często nawet w różniących odmianach, wykazując  dużą wrażliwość kolorysty. Zebrano tutaj 76 prac znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Ossolineum”,  muzeów w Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Krośnie, w zbiorach prywatnych, w tym fundamentalnej dla wiedzy o artyście książce – albumie dr Jerzego  Skrzypczaka (Władysław Żurawski…, Mielec 2018).