Władysław Żurawski związał swoje życie z Zamościem na przeciąg 8 lat. Pozostawił jego nostalgiczny wizerunek w kilkudziesięciu akwarelach i licznych notesikowych ołówkowych szkicach. Najbardziej charakterystycznym pozostaje 26 akwarel nocnego Rynku, podcieni, bram znajdujących się w zbiorach Muzeum Zamojskiego. Nie uwzględniono tu prac, które powstały w Zamościu, ale bez charakterystycznego zamojskiego elementu, czy chociażby tytułu.