Ur. w Wakijowie (Tomaszowskie), ukończył polonistykę na KUL, w czasach studenckich twórca kabaretu "Ci Panowie". W 1997-2012 pracował w zamojskim oddziale "Dziennika Wschodniego", ob. związany z "Kroniką Tygodnia". Autor reportaży historycznych dot. tematyki wołyńskiej: Później szatan wstąpił w ludzi (2008) i Wózkiem do nieba (2015). W 2024 zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim SGL Local Press (także nominację). W 1993 debiutował jako poeta, wydał tomiki Drobnonastroje (1999), Trzydzieści jeden (2002), Zgodnie z rozkładem (2023) oraz  Fraszki do flaszki  (1999).