Ur. w Zamościu, ukończyła PLSP w Lublinie (tkanina artystyczna) i UMCS (edukacja artystyczna), także studia podyplomowe.. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i fotografię, zajmuje się ilustracją książkową. Publikuje m.in. w "Kurierze Lubelskim", także w "Akcencie". W 1991-92 współpracowała z Galerią Sceny Plastycznej KUL.  z Teatrem H. Ch. Andersena w Lublinie, a w 2005-2007 z Galerią OPT "Gardzienice'. Ma w dorobku 30 wystaw indywidualnych.