W XI - XII 1918 utworzono przy Sejmiku komitet społeczny rozdziału darów amerykańskich. W 1920 powstała powiat. Składnica Darów Amerykańskich. Wielu zamościan "za chlebem" wyjeżdżało do Ameryki. Wzbogacony tam reemigrant nabył Karolówkę (osobne hasło), a inny po powrocie w 1928 wzniósł okazałą kamienicę (ul. Orlicz-Dreszera 32). W 1930 gościł tu w związku z planami inwestycyjnymi w Polsce (elektryfikacja) ameryk. milioner Harriman, a w 1934 dyrektor polskiej YMCA Super, z zamiarem napisania książki o Janie Zamoyskim. Pod koniec 1944 w Zamościu przebywało ponad 20 amerykańskich lotników (osobne hasło: Lotnisko), spontanicznym sposobem bycia, nawiązywanymi kontaktami, obecnością w zamojskich lokalach dali się zapamiętać wielu mieszkańcom miasta. 
Zamość odwiedzały grupy studentów amerykańskich (VII 1966, VII 1967). Wielu Amerykanów odwiedziło Zamość w l. 90., m.in. z Korpusu Pokoju doradcy wojewody (Betsy Green - 8 m-cy 1991) i prezydenta (Mary Roberts - miała gabinet w ratuszu, m.in. raporty, kurs biznesu, porady, 1991-92), z departamentu handlu (1992, 1993), z dep. pracy (szkolenie 1997), ponadto wykładowcy w Kolegium Językowym. 27 V 1996 zwiedził Zamość ambasador Nicolas Rey z małżonką.
Amerykańscy jazzmeni uczestniczyli wielokrotnie w Międzynarod. Spotkaniach Wokalistów Jazzowych, a dwa wielkie tournee odbyli po USA "Namysłowiacy" otrzymali w Bostonie flagę od gubernatora Massachusetts (129x172 cm, ob. w Muzeum). W 1988 amerykańskie dzieci przygotowywały w Zamościu musical "Peace Child". Galeria "Ratusz" prezentowała twórczość fotograficzki Valerie Clarke (1993).
W 1992 przez kilka m-cy mieszkała tu Dorothy Lee Hansen (osobne hasło) poetka i dziennikarka,  propagatorka bahaizmu a odwiedziła Zamość delegacja departamenty ds. kombatantów USA. Od 16 I 1995 Mormoni z Salt Lake City Hyrun i Rut Cieślak mikrofilmowali księgi parafialne z Zamościa (do 1900). W 1995 unikatowy samolot LIM 2 z bramy koszar zakupił kolekcjoner z USA.