Ur. w Zamościu, ukończył Politechnikę Warszawską, od 1960 do emerytury pracował w "Energoprojekcie", uczestniczył w budowie prawie wszystkich śląskich elektrowni, projektował elektrownie na Słowenii. Działacz Związku Inwalidów Wojennych (prezes oddz. w Sulejówku). Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP i medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata".