Ur. w Zamościu, tu ukończyła Liceum Pedagogiczne i UMCS (polonistyka), uczy w szkole nr 3. Od 1987 należała do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Zamościu, od 2006 do Klubu Literackiego "Akapit", należy też do Koła literatów w Lublinie, debiutowała tomikiem poetyckim Szept miasta (1989), publikuje w prasie regionalnej i zbiorach poezji.