Ur. w Łodzi, ukończył wydział leśny w Liceum Krzemienieckim i w 1938 rozpoczął pracę w lasach roztoczańskich. Podczas okupacji jego leśniczówka była ośrodkiem konspiracji, po "wsypie" Wissmana, wstąpił do oddziału "Podkowy". Po wojnie był leśniczym w Górecku, Józefowie, dyrektorem Rejonu Lasów w Tomaszowie, nadleśniczym w Krasnymstawie i Zamościu. W 1955 uzyskał tytuł inżyniera i przeniósł się do Zamościa. Publikował w "Tygodniku Zamojskim". W 1961-73 był prezesem ZP ZSL, także czł. prezydium WK i z-cą czł. RN ZSL.