Ur. w Zamościu. Rzemiosło uprawiał od 1910. Prowadził też sprzedaż okryć damskich własnego wyrobu przy ul. 3 Maja 10. Był starszym cechu krawców i czapników (l. 30.), prezesem Zw. Zawodowego Majstrów Żydów, dwukrotnie radnym miejskim (1925 i 1934), czł. zarządu Gminy. W 1935 złożył wniosek o ul. Legionową w Zamościu. Na początku wojny został czł. Judenratu (później zastępcą przewodniczącego) i żydowskim kierownikiem kompanii robotniczej. Zastrzelony został w Bełżcu, po wielogodzinnym znęcaniu się przez esesmanów.