Ur. w Ostrowcu. W 1929 jako Gustaw Lawina był korespondentem "Słowa Zamojskiego" (także autorem utworów literackich), później korespondentem "IKC" w Rzymie, gdzie z końcem l. 20. osiadł na stałe, poznał blisko Marconiego, Gandhiego, Mussoliniego, był "cicerone" Grety Garbo. Po ukończeniu w 1936 prawa kanonicznego na Uniwersytecie św. Apolinarego został członkiem najwyższego trybunału papieskiego. W 1927 poślubił urodziwą zamościankę Marię Kłossowską (c. farmaceuty), mieszkał w ich domu (Rynek Wielki 2) latem 1935, a potem jeszcze raz w 1939, gdy wrócił do kraju na stałe. W 1929 w "Stylowym" miał odczyt Z tajemnic Watykanu. Działał w AK, rozpracowywał V-1 i V-2, w 1952-57 więziony i torturowany przez bezpiekę, a przeżycia te pozostawiły trwały ślad na jego psychice. Długoletni wiceprezes Tow. Przyjaźni Pol.-Włoskiej. Autor powieści, nowel, poematów, dramatów.


 * Żona, jako Maria Lawina-Szelchauz nadsyłała korespondencje z Rzymu drukowane przez "Słowo Zamojskie" (1930)