1984 - 2. R. Nowosad (H, p.n.), 3. A. Ździebło (A, l.a.), 4. S. Małecki (A, kol.), 5. A. Zagórowska (A, łuki), 6. T. Milczarek (A, kol.), 10. M. Pogudz (AZZ, spadochr.);
1985 - 2. M. Pogudz (AZZ, spadochr.), 4. A. Zagórowska (A, łuczn.), 7. M. Rachwał (AZZ, lotn.), 9. K. Bury (H, boks), 10. J. Mielniczek (H, boks);
1986 - 2. M. Pogudz (AZZ, spadochr.), 4. B. Osoba (A, łuczn.), 6. M. Rachwał (AZZ, lotn.);
1987 - 3. R. Winnik (H, boks), 4. M. Pogudz (AZZ, spadochr.), 5. B. Osoba (A, łuczn.), 10. M. Rachwał (AZZ, lotn.);
1988 - 5. M. Pogudz-Kusiak (AZZ, spadochr.), 7. M. Rachwał (AZZ, lotn.), 9. B. Osoba (A, łuczn.), 10. S. Cielica (A, l.a.);
1989 - 1. S. Cielica (A, l.a.), 2. T. Kunicki (H, boks), 4. D. Gruca (A, l.a.), 6. M. Rachwał (AZZ, lotn.), 7. B. Osoba (A, łuki);
1990 - 1. S. Cielica (A, l.a.), 6. D. Gruca (A, l.a.), 7. P. Konował (H, boks), 8. J. Konował (H, boks), 10. K. Krzyżak (A, łuki);
1991 - 1. S. Cielica (A, l.a.), 4. M. Tańcula (H, boks), 6. D. Gruca (A, l.a.), 7. R. Szala (H, p.n.);
1992 - 2. M. Bogucki (H, boks), 3. D. Gruca (A, l.a.), 4. R. Borzęcka (A, l.a), 5. S. Cielica (A, l.a.), 6. T. Jurkowski (H, p.n.), 7. M. Pliżga (H, p.n.), 8. J. Dankowski (H, p.n.), 9. I. Machałek (P, judo);
1993 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 2. P. Tokarski (ZKK, karate), 6. K. Staszczuk (ZKK, karate), 8. S. Cielica (A, l.a.), 10. M. Pliżga (H, p.n.);
1994 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 2. L. Szerafin (ZKK, karate), 3. W. Rycak (H, p.n.), 5. S. Łukiewicz (H, p.n.), 8. S. Cielica (A, l.a.);
1995 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 3. L. Szerafin (ZKK, karate), 7. M. Pliżga (H, p.n.), 8. I. Machałek (P, judo);
1996 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 6. A. Rycak (H, p.n.), 7. M. Dziuba (T, szachy), 8. A. Kot (A, l.a.);
1997 - 3. I. Machałek (P, judo), 9. A. Kot (A, l.a.), 10. D. Gruca (A, l.a.);
1998 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 2. I. Machałek (P, judo), 6. T. Bujak (A, zapasy), 8. M. Duda (A, łuki);
1999 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 8. W. Spychalska (A, l.a.), 9. M. Duda (A, łuki);
2000 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 3. A. Jakubczak (A, l.a.), 6. T. Smolarczyk (A., l.a.), 7. P. Gamla (H, p.n.), 9. M. Łoś (A. zapasy);
2001 - 1. J. Ziarkowski (H, p.n.), 2. D. Gruca (A, l.a.), 3. W. Spychalska (A., l.a.), 5. D. Cholewiński (H, boks), 6. Ł. Kuśmierz (ZKK, karate), 8. A. Jakubczak (A, l.a.);
2002 - 1. Ł. Kuśmierz (ZKK, karate), 3. M. Łoś (A, zapasy), 4. Ł. Urbaniak (ZKK, karate), 5. D. Gruca (A, l.a.), 6. R. Stankiewicz (H, boks);
2003 - 1. M. Łoś (A, zapasy), 2. Ł. Kuśmierz (ZKK, karate), 3. K. Kita (A., l.a.), 5. Ł. Urbaniak (ZKK, karate), 7. T. Ostrowski (A., l.a.), 8. J. Czarniecki (H, p.n.);
2004 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. D. Gruca (A, l.a.), 3. W. Spychalska (A., l.a.), 5. M. Kłoda (A, łuki), 9. S. Bujak (A, zapasy), 10. M. Pliżga (H, p.n.);
2005 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. D. Gruca (A, l.a.), 4. M. Łoś (A, zapasy), 5. I. Sakowicz (ZKK, karate), 9. A. Świst P. Typiak (Kiko, badminton), 10. M. Baranowski (H, p.n.);
2006 - 1. I. Sakowicz (ZKK, karate), 3. P. Bednarczuk (Samuraj, jujitsu), 6. M. Bednarczuk (Samuraj, ju jitsu), 8. A. Jakubczak (A, l.a.), 10. P. Typiak (Kiko, badminton);
2007 - 1. I. Sakowicz (ZKK, karate), 2. J. Kłębek (ZKK, karate), 3. E. Pańczyk (ZKK, karate);
2008 - 1. I. Sakowicz (ZKK, karate), 2. M. Łoś (A, zapasy), 5. M. Policha (ZKK, karate), 6. K. Kozina (A, zapasy), 9. K. Kita (A, l.a.), 10. M. Stefaniec (A, l.a.);
2009 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. E. Pańczyk (ZKK, karate), 3. I. Sakowicz (ZKK, karate), M. Łoś (A, zapasy), 6. J. Kłębek (ZKK, karate), 7. A. Jaros (A, l.a.), K. Brydak (ASB, boks);
2010 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. M. Mazur (A, sumo), 3. A. Jakubczak (A, l.a.), 4. A. Zgnilec (ZKK Kyokushin), 7. Sz, Rajtak (A, l.a.), 8. M. Brzuś (Orka, pływanie), 9. A. Podolak (Legion, judo);
2011
- 1. D. Kolaja (ZKK Kyokushin), 2. M. Mazur (Sorga, sumo), 3.  D. Kuśmierz (Legion, judo),  4. A. Jakubczak-Pawelec (A., l.a.), 5. J. Rogalski (ASB Hetman, boks), 6. A. Jakubczak (A, l.a.);
2012
- 2. Sz. Rajtak (A, l.a.), 3. M. Marlicka (A, l.a.), 10. K. Handiuk (ZKKT, karate);
2013 - 1. D. Kopeć (A, l.a.), 4. M. Wronka (A, l.a.), 5. P. Fajdek (A, l.a.), 6. R. Owczarczyk (ZKK Kyokushin), 7. M. Marlicka (A, l.a.).
2014 - 3. D. Kopeć (A, l.a.), 4. M. Rutyna (ZKK Kyokushin), 6. F. Siemczyk ((ZKK Kyokushin), 7. W. Kawka ("Padwa", p.r.);
2015 - 1. K. Pańko (RKKT, karate), 3. M. Krajewski (CSW Lider, sumo), 6. A. Woźnica (ZKKK, karate), 10. Sz. Kiecana (A, l.a);
2016 - 1. K. König (Sorga, sumo, zapasy), 2. K. Pańko (RKKT, karate), 3. M. Czapka (RKKT, karate), 6. M. Wronka (A, l.a.), 7. K. Machalski (Sorga, sumo, koluchstyl), 8. P. Marguła (Sorga, sumo);
2017 - 1. K. Pańko (RKKT, karate), 4. M. Czapko (RKKT, karate), 5. M. Pawluk (RKKT, karate), 7. K. Michalski (Sorga, sumo), 9. K. Palonka (Kiko, badminton);
2018 - 2. M. Czapka (RKKT, karate), 3. K. Szuper (Orka, pływanie), 5. J. Bednarz (Orka, pływanie), 6. J. Oberda (A, łuki), 7. W. Szerafin (ZKKT, karate);
2019 - 1. M. Czapka (RKKT, karate), 2. M. Nowosad (ZKKK, karate), 4. P. Krupa (A, l.a.), 5. J. Bednarz (Orka, pływ.), 6. A. Zygmunt (Legion,  judo), 8. J. Oberda (A, łuczn.).
2020 - 1. M. Czapka (RKKT, karate), 4. M. Bień (ZKKK, karate), 5. A. Rudnik (A, sumo), 6. K. Staszczuk (A, l.a.), 7. A. Zygmunt (Legion, zapasy, judo), 8. J. Bednarz (Orka, pływ.);
2021 - 1. M. Bień (ZKKK, karate), 2. K. Charkot (Orka, pływanie), 3. A. Zygmunt (Legion, judo), 9. P. Krupa (A, l.a.).
2022 - 1. Ł. Tarnowska (RKKT, karate), 6. A. Łój (ZKKK, karate), 7. A. Zygmunt (Legion, zapasy), 8. K. Zawada (Kiko, badminton), 9. M. Bień (ZKKK, karate), 10. D. Kopeć (A, l.a);
2023 - 1. Ł. Tarnowska (RKKT karate), 3. K. Jakubczak (ZKKK, karate), 4. J. Oberda (A, łuki), 5. W. Szerafin (ZKKT,- karate), 7. Ł. Szymański (Padwa, p. ręczna), 8. D. Kopeć (A, l.a.), 10. (M. Rpmaszko (A, l.a.)
Za ten okres najlepszymi sportowcami (10, 9, 8...) są: 129 D. Gruca, 44 S. Cielica i I. Sakowicz, 43 M. Czapka, 42 M. Łoś, 38 Anna Jakubczak, 36 Aleksandra Jakóbczak, 32 M. Pogudz, 29 K. Pańko, 24 Ł. Kuśnierz, 22 I. Machałek, 19 W. Spychalska.
Wśród trenerów: 51 pkt. R. Linek. 1984 - 2. Stanisław Lis, 3. Ryszard Linek, 5. Wiesław Wieczerzak, 1985 - 2. R. Linek, 5. S. Lis, 1986 - 5. J. Stempel, 1987 - 3. R Linek, 4. A. Maciejewski, 1988 - 5. Z. Wach, 1989 - 1. R. Linek, 3. M. Kucharski, 4. L. Stempel, 1990 - 1. R. Linek, 3. L. Stempel, 4. M. Kucharski, 1991 - 2. M. Kucharski, 3. R. Linek, 1992 - 1. R. Linek, 2. M. Kucharski, 5. Z. Wach, 1993 - 2. R. Linek, 5. M. Kucharski, 1994 - 1. Wieczerzak, 2. Z. Wach, 4. L. Badach, 1995 - 5. Z. Wach, 1996 - 2. Andrzej Gdański, 5. Wojciech Swatowski, 1997 - 3. Z. Wach, 5. S. Bąk, 1998 - 1. J. Stempel, 2. R. Radliński, 4. Z. Wach, 1999 - 2. W. Swatowski, 4. J. Stempel, 2000 - 1. W. Swatowski, 3. Jerzy Krawczyk, 5. R. Linek, 2001 - 1. R. Linek, 2. Włodzimierz Gąsior, 3. W. Swatowski, 2002 - 1. Andrzej Maciejewski, 2. R. Linek, 4. S. Tór, 2003 - 1. A. Maciejewski, 2. W. Swatowski, 3. Bogusław Daniłowicz, 2004 - 1. W. Swatowski, 2. L. Stempel, 2005 - 1. W. Swatowski, 2. R. Linek,   2006 - 1. R. Linek, 4. Piotr Nowicki, 5. Sławomir Moździoch, 2007 - 1. Jakub Dąbek, 2. R. Niziołek, 3. P. Nowicki, 4. P. Czecherz, 2008 - 1. B. Daniłowicz, 2. Krzysztof Policha, 4. L. Stempel, 2009 - 1. K. Policha, 2. M. Sochan, 3. W. Swatowski, 4. B. Daniłowicz,  2010 - 1. K. Policha, 2. M. Nagórek, 3. Andrzej Gdański, 2011 - 1. R. Radliński, 2. Z. Lewicki, 3. R. Rogalski, 2012 - 2. A. Gdański, 5. B. Wach, 2013 - 1. A. Gdański, 3. K. Policha, 2014 - 1. K. Policha, 2. A. Gdański, 3. B. Daniłowicz, 2015 - 1. Radosław Niziołek, 2. S. Dudek, 5. K. Policha, 2016 - 1. R. Niziołek, 4. R. Radliński, 5. S. Dudek, 2017 - 1. R. Niziołek, 2. M. Czerwonka, 4. R. Radliński, 2018 - 2. R. Niziołek, 4. A. Szarafin, 5. Z. Lewicki, 2019 - 1. R. Niziolek, 2. K. Policha, 3. A. Gdański, 4. Z. Lewicki, 2020 - 1. R. Niziołek, 2. D. Kuzdra, 3. B. Daniłowicz, 2021 - 1. K. Policha, 2. Z. Lewicki, 4. M. Czerwonka, 5. A. Gdański, 2022 - 1. R. Niziołek, 3. B. Wach, 5. A. Gdański, 2023 - 1. R. Niziołek, 2. A. Szerafin, 3. Z. Markuszewski, 4. K. Policha.
Od 2010 organizowany plebiscyt na najlepszych i najpopularniejszych sportowców i trenerów Zamościa przez Telewizję Kablową.


 * W plebiscycie "przedtygodnikowym" za 1979 wśród trenerów 1. T. Sałek, 3. S. Lis, 4. F. Sagan, 6. H. Sagan, 7. J. Stempel, 8. H. Paska, 9. R. Linek.