1946 - B. Kafarski (Sparta, p.n., l.a.), W. Pyś i R. Skwarek (MKS, l.a.);
1947 - R. Skwarek (MKS, l.a.);
1948 - W. Stanisławek (Sparta, p.n.);
1949 - K. Zbyryt i T. Baranowski (Sparta, p.n.);
1950 - Z. Lewicki (Unia, p.n.);
1952 - L. Poświat (KS, p.n.), M. Balicki (Ogniwo, szachy), Mlicki (KS, boks);
1953 - R. Jeżak (KS, l.a.), L. Poświat (p.n.), E. Baszczyński (KS, boks);
1954 - M. Skonecki (Unia, p.n.), M. Foik (GWKS, l.a.), J. Klukowski (KS, boks);
1955 - J. Orliński (KS, t.s.), M. Foik (GWKS, l.a.), B. Basińska (Unia, l.a.);
1956 - M. Skonecki (H, p.n.);
1957 - M. Skonecki i Krużewski (T, p.n.), B. Plebański (LZS, l.a.);
1958 - K. Szmidt, M. Skonecki i R. Sroka (H, p.n.);
1959 - K. Szmidt (H, p.n.), M. Choczyński (MKS, l.a.);
1960 - K. Szmidt (H, p.n.), H. Trębicki (T, p.c.), R. Kniaź (LZS, l.a.);
1961 - H. Trębicki, T. Zaborski i T. Goraj (T, p.c.);
1962 - W. Proć (T, p.c.);
1963 - T. Goraj (LZS, p.c.), J. Pietruszyńska (MKS, l.a.), Kurka (T, p.n.);
1964 - A. Jarkowski i J. Styczyński (H, p.n.), E. Hajek (T, boks);
1965 - J. Janda i A. Jarkowski (H. p.n.), Z. Matwis (LZS, l.a.);
1966 - J. Janda i Cz. Gajdek (H, p.n.), M. Sawic (MKS, l.a.);
1967 - St. Konstantynowicz (H, p.n.), Z. Makara (LZS, kol.);
1968 - A. Peresada (H, p.n.), S. Panek (MKS, l.a.), Z. Matwis (LZS, l.a.);
1969 - Z. Makara (LZS, kol.), A. Peresada (H, p.n.), Cz. Borodziej (LZS, l.a.);
1970 - A. Peresada i J. Janda (H, p.n.), Cz. Borodziej (LZS, l.a.);
1971 - R. Nowosad i J. Mikulicz (H, p.n.), S. Cyper (H, p.c.);
1972 - J. Mikulicz (H, p.n.), R. Mosur (H, boks);
1973 - R. Mosur (H, boks), L. Bazant (p.c.);
1974 - S. Mosur (H, boks), R. Radliński (H., zapasy);
1975 - 9. S. Mosur (H, boks), 10. A. Caban (H, siatk.); org. Wydz. KFiT UW, 3 tys. głosów;
1976 T. Krajewski (H, boks), M. Paul (H, zapasy);
1977 - 2. Z. Aleksandrowicz (A, l.a.), 3. B. Ziemian (P, p.ręczna), 4. R. Krawiec (H, p.ręczna), 5. S. Mielech (A, kol.), 8. J. Janda (H, p.n.), 9. M. Paul (H, zapasy); org. WFS, 598 głosów;
1978 - 2. I. Nikitiuk (A, łuki), 3. A. Juzwa (H, akrob.), 8. J. Mikulicz (H, p.n.), 9. A. Buśko (A, l.a.); org. WFS i "Wspólna Praca", 2112 głosów;
1979 - 1. A. Buśko (A, l.a.), 4. I. Margol - A. Mazur (H, akrob.), 5. A. Juzwa (H, akrob.), 8. A. Młodzianko (H, boks), 10. M. Ćmil (P, p.ręczna); org. WFS i "Wspólna Praca", 1600 głosów;
1980 - A. Buśko (A, l.a.), I. Margol - A. Mazur (H, akrob.);
1981 - W. Kwiatkowski (H, p.n.), M. Oberda (H, t.s.);
1982 - R. Nowosad (H, p.n.), I. Margol - A. Mazur (akrob.);
1983 - Z. Prejbusz i W. Kwiatkowski (H, p.n.), A. Hojda (A, l.a.);
1984-2015 osobne hasło: Sportowcy Zamościa wg Plebiscytu "Tygodnika Zamojskiego"