Ur. w Skierbieszowie, później zamieszkał w Zamościu na ul. Kilińskiego, uczył się przy ojcu na szewca i w szkole przemysłowej. Służył w 27 p.a.l. we Włodzimierzu. W 1941-45 więziony, najpierw w Oświęcimiu, potem w Hamburgu, Ravensbrück i Melhof. Po powrocie do Zamościa pracował jako szewc, potem magazynier. W 1948-50 był I sekretarzem KM PZPR, w 1955-56 wiceprzewodniczącym MRN, później dyrektor MPGK i MZBM. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (T).