Ur. w Żyrardowie. Posiadał do 1939 własną pracownię rzeźbiarską we Lwowie, autor wielu rzeźb nagrobnych na cmentarzu Łyczakowskim. W 1940-45 prowadził w Zamościu kursy modelowania i mozaiki, W 1945 został nauczycielem rzeźby w Szkole Sztuk Plastycznych, następnie PLSP (do 1952). Od 1947 kierował też Ogniskiem Kultury Plastycznej. Wykonał odlew Krzyża Grunwaldu na na fasadę ratusza (1947), był współwykonawcą modelu Zamościa, wykonał figurę św. Antoniego z drewna lipowego dla kościoła św. Krzyża (1947), odnowił figurę MB przed Kolegiatą. Autor pomnika (anioł) S. Kunowej na cmentarzu. W 1950 uzyskał kartę rejestracyjną na rzeźbiarstwo. Był scenografem TZZ (1962) i MTA (1962-64). Mieszkał przy ul. Długiej.