Ich tradycje, jeśli nie liczyć książki o pszczelarstwie (osobne hasło), sięgają przełomu XVIII/XIX w., kiedy to w zamojskiej oficynie wyszło szereg książek poświęconych rolnictwu, zwłaszcza miejscowych autorów. 30 lat na dworze ordynackim mieszkał Andrzej Chyliński (k. XVIII w.) autor podręcznika Nauka gospodarska y rolnicza (Zamość 1791). Autorami publikacji byli też Wojciech Gutkowski (osobne hasło), J. Pessyna Leczenie zarazy bydła (Zamość 1805) i Bazyli Kukolnik (osobne hasło) W 1791 ogłosił  Treść nauk rolniczych (1791, cieszyły się później dużym zainteresowaniem), następnie pierwszy w Polsce podręcznik gospodarstwa wiejskiego Zbiór prawideł ekonomicznych... (1800 i 1802, dwa z zamierzonych 5 tomów), który prowadził w Liceum nadobowiązkowe wykłady z ekonomii rolnictwa. Zamojski weterynarz A. Bartoszewski wydał Doraźną pomoc weterynaryjną (Zamość 1928). Osobne hasła: Ludowa Szkoła Rolnicza, Akademia Rolnicza.