Wg danych z 15 II 1927 w Zamościu było 565 koni, 313 krów oraz 5 buhajów, 41 jałówek i 33 cieląt, ponadto trzody 519, kóz 33 (na Nowej Osadzie 23) i 1653 szt. drobiu. (brak owiec!). Najwięcej, 30 krów utrzymywał Welczer. Ten drugi podstawowy dział rolnictwa - hodowla - przeszedł cywilizacyjną ewolucję i znalazł się w szczątkowej, w postaci każdej ze specjalności. Tabelka nie w pełni to oddaje bez odniesienia do aktualnej liczby mieszkańców.

Hodowla (szt.)

Rok

 bydło

 trzoda

 konie

 owce

1913 442 540 445 b.d.
1921 989 1304 571 0
 1924  847  407  616  3
1948 783 630 426 b.d.
1960 1056 1252 393 313
1961 961 1483 387 159
1962 997 793 351 272
1963 828 967 347 114
1964 927 1301 396 151
1965 856
w tym krowy
613
856
w tym maciory
147
377
w tym 3-l. i starsze
350
93
1966 1100 1700 350 b.d.
1970 1356 1749 363 231
1973 1100
w tym krowy 600
1200 300 400
1975 798 535 287 232
1977 616
w tym krowy
395
469 271 530
1979 549
w tym krowy
376
392 b.d. 626
1980 493
w tym krowy
334
408 252 645
1983 442
w tym krowy
290
399
w tym lochy 37
199 868
1985 463 480 b.d. 388
1986 443
w tym krowy
257
479 161 316
1987 471 491 127 b.d.
1989  390
w tym krowy
240
 449
w tym lochy
49
 186  172
 Kury (tys.) w 1960-66, kolejno 8,4 (i 9,1 kurcząt), 10,5 (i 12,6 kurcząt), 13,2, 9,6, 11,3 (i 6,2 kurcząt), 12,2, 7,5, w 1970, 1972, 1973 - 10,0, 7,6, 9,8.
 Spis z 1962, 1963 - gęsi 547, 342, kaczki 959, 550, indyki 168, 118, króliki 1708, 1978.
 Kozy: 1920 - 26, 1964 - 19.

* W 1963 u właścicieli bez gospodarstw rolnych  było 28 koni, 77 bydła, 239 trzody, 10 owiec, 3028 kur, 195 gęsi, 302 kaczki, 27 indyków, 704 królików.
* Pamiętam, że na miejscu gdzie stoi dzisiaj pływalnia wypasano owce (K. Baca)
 * Na Starym Mieście, w dole ul. Moranda znajdowała się do k. lat 50. duża prywatna chlewnia, którą w 1952 dostał PSS.