Zlokalizowany  przy ul. Prostej (d. cmentarz), wykonany z 261 fragmentów macew - płyt nagrobnych - wysoki prostopadłościan, zwieńczony kamiennymi tablicami "Dekalogu" z V przykazaniem Nie zabijaj - Lo Tircach, autor: Adam Klimek. Napis: [w j. hebrajskim i niżej polskim] Żydom Zamościa - ofiarom faszyzmu hitlerowskiego. Cześć ich pamięci! 1950 - Ziomkowie. Odsłonięty 10 IX 1950. Sfinansowany został dzięki pomocy ziomkostwa amerykańskiego. Płyty zebrano z wybrukowanej przez Niemców ścieżki, prowadzącej przez teren późniejszej "Delii" Są także w w murze za pomnikiem. Pomnik-lapidarium rewitalizowano w 2016 dzięki Fundacji Rodziny Nissenbaumów i ŻIH.

 * Na starej fotografii jest również oparta o pomnik drewniana tablica z napisem: Tu leżą zwłoki pomordowanych przez hitlerowców Żydów i Polaków. W XV-tą rocznicę pacyfikacji ludność Zamojszczyzny czci ich pamięć. Tablice zostaną zastąpione pomnikami.