Ur. w Krasnobrodzie. Był niezmiernie wrażliwy na zabytki Kolegiaty, z wielką ofiarnością pomagał prof. J. Kowalczykowi w trakcie badań nad jej architekturą. Uratował przed zniszczeniem, m.in. gotycką tacę chrzcielną, XVII-wieczny baldachim. 7 VIII 1971 towarzyszył przyszłemu papieżowi podczas zwiedzania Kolegiaty, a Ten dziesięć lat później podczas pielgrzymki rozpoznał go: Znamy się, przecież to pan kiedyś oprowadzał mnie po podziemiach Kolegiaty. Pochowany w Krasnobrodzie.


 * J. Kowalczyk - Był bardzo oddany temu miejscu i wiele mi pomógł. Ten kościelny miał prawdziwe wyczucie tego, co wartościowe i gotów był na wiele, żeby pomóc. (np. baldachim - ksiądz mówił, żeby to wyrzucić, bo stare i zniszczone, ale ja to zachowałem).