W 1969 miasto podzielono między 3 komitety osiedlowe (Stare Miasto, Planty i os. LWP) oraz 24 komitety blokowe. 1 I 1989 wprowadzono następujący podział na osiedla (usankcjonowano większość dotychczasowych nazw), przeważnie składające się z "podosiedli": 
Osiedle Bohaterów Monte Cassino (d. Długa I v. Nowe Miasto I, za kościołem p.w. Królowej Polski). Na płn. od niego powstało na przełomie l. 80/90. os. "Zakole" (6 wieżowców).
Osiedle Kilińskiego, część zach. znana też jako os. Kamienna (łącznie 23 bloki). W l. 90. "doszło" jeszcze małe os. Redutowa. W jego skład wchodzi też osiedle domów jednorodzinnych Przemysłowa (l. 60-te).
Osiedle Konopnickiej (d. Długa III), między ul. Partyzantów i ul. Wyszyńskiego, 12 wieżowców przy cmentarzu prawosławnym, nazywane potocznie "Manhattanem", wraz z kameralnym osiedlem przy ul. Konopnickiej (jako pierwszy, prototypowy - ul. Wyszyńskiego 6).
Osiedle 3 Maja (między ul. Partyzantów, Gminną, św. Piątka i Narutowicza) - istnieje jedynie formalnie (nazwa powstała wskutek zabiegów SD), z nieliczną zabudową osiedlową przy ul. Sochaniewicza.
Osiedle Orzeszkowej. Do osiedla należą 4 bloki "Wspólnoty" między ul. Sadową i Ciepłą, łączy się z osiedlem jednorodzinnym przy ul. Sadowej wyznaczony w 1960 na "łące Antoniszewskiego".
Osiedle Powiatowa przy Al. LWP, powstało w 1950-57, 9 bloków (ponad 200 mieszkań), pierwszych w Zamościu, o charakterystycznych 4-spadowych dachach (w swoim czasie od inicjatora przewodniczącego MRN nazywane "Krukówką"). W 1973 rozpoczęta II etap budowy (proj. rozbud. 1966 arch. Zofia Haman, 1981, 1986). Współcześnie między ul. Powiatową i Starowiejską także os. Królów (ul. Stefana Batorego i Zygmunta Starego).
Osiedle Promyk (za rzeką Łabuńką, między ul. Sienkiewicza i Lipską), zabudowa jednorodzinna (ok. 130 domów).  
Osiedle Rataja (na płn. krańcu miasta), w 1989 wydzielone na życzenie ZSL z powstałego 5 lat wcześniej osiedla Sitaniec Błonie (była to część wsi Sitaniec, która po wojnie przyłączono do miasta z b. gminy Wysokie), a w 1995 ...wchłonęło je całkowicie (zlikwidowane wobec istniejącego już Sitańca i Błonia). Zabudowa jednorodzinna (ok. 1000 działek - zabud. ponad 300).
Osiedle Reymonta, właściwie dwa osiedla: Reymonta (ok. 70 domów jednorodz., proj. 1977, 1980) i rozpoczęte w 1978 osiedle Wiejska (między Wiejską i Okrzei) z 24 blokami dla 3,5 tys. osób (proj. Jan Babij). Łączy się z nimi niewielkie osiedle Lipowa (proj. 1977).
Osiedle "Słoneczny Stok", do którego zalicza się też osiedla Reja, Polna, od poł. l. 90. Lwowska, jak również os. Hrubieszowska (proj. 1958, 1963, ok. 40 domów) - Wierzbowa (proj. 1962, ok. 30 domów).
Osiedle Św. Piątka (między ul. Lipską, Św. Piątka, Ogrodową i rz. Łabuńką) w 1989 otrzymało nazwę os. 22 Lipca v. Manifestu Lipcowego, od 1963 zabudowa jednorodzinna ("Lipska" ok. 80 domów, "Weteranów" ok. 200 domów). Osiedle Wiśniowa (między ul. Żdanowską, Lipską, Sienkiewicza i rz. Łabuńką) wytyczone w 1955, powiększone w 1963, zabudowa jednorodzinna (ok. 150 domów). Na przeciwko - os. Żaków (od 1964, ok. 40 domów).  
Osiedle Wojska Polskiego, do 1988 nosiło nazwę Powiatowa - z pierwszymi w Zamościu blokami, powiększane (96,5 ha) w kolejnych etapach dla 6 tys. osób (proj. Zofia Haman 1967). Obok 10 bloków starych, 18 nowszych (4-piętrowych) - ok. 750 domów jednorodz. (wcześniej od 1965 i 1977 os. Szwedzka), m.in. zespół  tzw. "szeregowców" (proj. Tadeusz Howorus 1986). W l. 90. przy ul. Powiatowej i Sikorskiego powstało os. "Energetyk" (8 bloków).
Osiedle Zamoyskiego - Nowe Miasto II, PR-5.
 - a także: Błonie, Janowice Duże, Karolówka z os. Milera (33 domy jednorodz.), Majdan, Nowe MiastoPlantyPodgroble, do którego formalnie należy os. Sadowa (37 domów jednorodz., powstało w 1961), Stare Miasto, Zamczysko.
W poł. l. 90. wyodrębniono też os. Młyńska, z zabudową blokową "Lege Artis" i jednorodzinną os. Krasnobrodzka (l. 60., rozbud. od 1984, 14 domów). W 2008 rozpoczęto budowę osiedla "Świerkowa Aleja" firmy "Wikana" przy ul. Młyńskiej (2009 - 3 budynki, 88 mieszkań). Przy ul. Lipskiej 5 bloków i 2 bloki przy ul. Chłodnej wybudowało powstałe w 2000 Towarzystwo Budownictwa Społecznego (2022 - 277 mieszkań, ranking krajowy 10 m., prezes Magdalena Godek). firma "Uniwers" blok przy ul. Hrubieszowskiej (2010).
Obecnie istnieją zarządy 16 osiedli: Stare Miasto - Podgroble, Nowe Miasto, Karolówka, Orzeszkowej - Reymonta, Wojska Polskiego - Powiatowa, Majdan, Kilińskiego, Planty, Janowice, Partyzantów, Św. Piątka, Promyk - Wiśniowa, Zamczysko, Słoneczny Stok, Zamoyskiego, Rataja.


 * W 1998 utworzono 7 okręgów wyborczych: I - Starówka, Karolówka, Zamczysko, Promyk, II - Janowice, Orzeszkowej-Reymonta, III - Powiatowa, Rataja, Majdan, IV - Kilińskiego, Planty, V - Mte Cassino, cz. Zamoyskiego, VI - Słoneczny Stok, VII - Św. Piątka, Nowe Miasto, Partyzantów.
 * P
rzewodniczący osiedli:
na okres 1995-1998 wybrano: Zbigniew Harasim (Janowice), Jan Wojciech Matwiejczuk (Karolówka), Wacław Gleń (os. Kilińskiego), Feliks Baran (Majdan), Alina Kolibska (Nowe Miasto), Ewa Rajska (os. Orzeszkowej-Reymonta), Ryszard Tetych (os. Partyzantów), Witold Jaruzel (Planty), Tadeusz Dyrkacz (os. Powiatowa), Wiesław Kucharczyk (Promyk), Janusz Niezgoda (os. Rataja), Wiesław Nowakowski (Słoneczny Stok), Jarosław Borys (Stare Miasto), Janusz Załuski (os. św. Piątka), Stefan Kuśmierczuk (Zamczysko), Henryk Gmyz (os. Zamoyskiego).
na okres 1999-2002 wybrano: Marian Nowosad (Janowice), Jan Wojciech Matwiejczuk (Karolówka), Ryszard Jabłoński  (
os. Kilińskiego), Feliks Baran (Majdan), Alina Kolibska (Nowe Miasto), Stefan Kowalik (os. Orzeszkowej-Reymonta), Iwona Stopczyńska (os. Partyzantów), Stefan Kosarski (Planty), Stanisław Kamiński (os. Powiatowa), Alina Włoszczyńska (Promyk), Janusz Niezgoda (os. Rataja), Wiesław Nowakowski (Słoneczny Stok), Maria Krzyżanowska (Stare Miasto), Tomasz Hałasa (os. św. Piątka), Stefan Kuśmierczuk (Zamczysko), Tadeusz Waniowski (os. Zamoyskiego).
Na 2007-2010: Marian Nowosad (Janowice), Andrzej Łasocha (Karolówka), Maria Bojarczuk-Fajfer  (os. Kilińskiego), Bolesław Kornas (Majdan), Alina Kolibska (Nowe Miasto), Stefan Kowalik (os. Orzeszkowej-Reymonta), Piotr Kurzępa (os. Partyzantów), Wiesława Dubienka (Planty), Wanda Sędłak (os. Powiatowa), Leszek Łuczka (Promyk), Andrzej Sagan (os. Rataja), Wiesław Nowakowski (Słoneczny Stok), Maria Krzyżanowska (Stare Miasto), Tomasz Hałasa (os. św. Piątka), Joanna Budzyńska (Zamczysko), Maria Latymowicz (os. Zamoyskiego).
Na 2011-2014: Jacek Harasim (Janowice), ... (Karolówka), Tomasz Wyrostek  (os. Kilińskiego), Bolesław Kornaś (Majdan), Alina Kolibska (Nowe Miasto), Janina Gąsiorowska (os. Orzeszkowej-Reymonta), ... (os. Partyzantów), Wiesława Dubienka (Planty), Wanda Sędłak (os. Powiatowa), Leszek Łuczka (Promyk), Stanisław Zarębski (os. Rataja), Wiesław Nowakowski (Słoneczny Stok), Bożena Orzechowska (Stare Miasto), Tomasz Hałasa (os. św. Piątka), Joanna Budzyńska (Zamczysko), Maria Stręciwilk-Gościcka (os. Zamoyskiego).
Na 2015-2018: Jacek Harasim (Janowice), Jolanta Fugiel (Karolówka), Tomasz Wyrostek  (
os. Kilińskiego), Bolesław Kornaś (Majdan), Alina Kolibska (Nowe Miasto), Janina Gąsiorowska (os. Orzeszkowej-Reymonta), Katarzyna Szkałuba (os. Partyzantów), Tomasz Figiel (Planty), Piotr Grabowski (os. Powiatowa), Dorota Banaczek (Promyk), Stanisław Zarębski (os. Rataja), Jolanta Buryło (Słoneczny Stok), Bożena Orzechowska (Stare Miasto, od 2019 Maciej Spozowski), Anna Przytuła (os. św. Piątka), Anna Kopeć (Zamczysko), Maria Stręciwilk-Gościcka (os. Zamoyskiego).
Na lata 2023-2026:  Dariusz Korabiowski (Janowice),
Bożena Wieczorek (Karolówka), Tomasz Wyrostek  (os. Kilińskiego), Bolesław Kornaś (Majdan), Ireneusz Turek (Nowe Miasto), Elżbieta Kucharska (os. Orzeszkowej-Reymonta), Katarzyna Szkałuba (os. Partyzantów), Marcin Jabłoński (Planty), Tomasz Maksymiuk (os. Powiatowa), Dorota Sołowiej (Promyk), Piotr Radliński (os. Rataja), Krzysztof Krupa (Słoneczny Stok), Maciej Spozowski (Stare Miasto), Anna Przytuła (os. św. Piątka), Adam Dziuba (Zamczysko), Zbigniew Jadczyszyn (os. Zamoyskiego).
 * W obszernym wywodzie dr B. Sawa zaproponowała dla osiedli w Zamościu nazwy: Ordynackie, Akademickie, Uczonych, Literatów, Artystów, Architektów, Patriotów, Królewskie, Włoskie, Wojskowe, Ormiańskie ("Tygodnik Zamojski" 1988 nr 11)