Niewielkie, przecięte torami kolejowymi osiedle (przed 1934 wieś), położone na zach. krańcu miasta złożone z ul. Błonie (od 1935 niespełna rok ul. Kosmalskiego - burmistrza, który tam mieszkał - boczna ul. Szczebrzeskiej), Klonowej, Łanowej i Myśliwskiej. 1935 - 108 mieszkańców, 1995 - 280. W 1937 ul. Błonie - 21 mieszkańców. W l. 20. miejsce obozów harcerskich. Charakterystycznym obiektem osiedla była przetwórnia warzyw "Halina". Przestrzeń między lotniskiem, ul. Błonie i Łanową nazywana była już w l. międzywojnia Błoniem-Zatorze. Obecnie taką  nosi tamtejsze osiedle.


 * Chłopcy z osiedla Błonie zbierali w okolicy "szmaciarni" wystrzeliwane przez Rosjan w 2 poł. XIX w. prawdopodobnie podczas ćwiczeń wokół rotundy ołowiane kule typu Mini? (pierwsze gotowe ładunki fabryczne, a nie robione przez żołnierza - grube 14 mm). Przed wojną z ZSRR Niemcy przeorywali pola  wysyłali ludzi do ich zbierania, wywożąc je formankami. (informacja J. Koćwin)