Przed wojną orkiestrę dętą miał 9 p.p. (zob. orkiestra 9 pułku piechoty), a w 1938 przy 3 p.a.l. powstała fanfarowa drużyna na koniach. Wraz z TSWL powstała Orkiestra Garnizonowa (osobne hasło), a w 1950 Orkiestra Dęta ZFM (osobne hasło). W 1953 powstała orkiestra Technikum Mechanicznego (25 osób, Stanisław Bryk), w 1960 reaktywowana przy Technikum Elektrycznym (dyryg. Jan Wojnowski, 1968 - 25 osób), później ZSZ nr 3 (do l. 80.). W 1962 utworzono orkiestrę przy PZGS (Tadeusz Głąb), czynna do poł. l. 70. Na pocz. l. 50. były też krótko orkiestry PSS i Straży Pożarnych (1954, 24 os., kier. Grzegorz Wójtowicz). W przeglądzie orkiestr (1977) uczestniczyły zespoły TSWL, ZFM i ZSZ nr 3.
W 1972 w wydziale kultury zarejestrowane były trzy orkiestry - ZFM (1951, T. Bryk), Technikum Elektrycznego (J. Wojnowski) i PZGS (1962, T. Głąb).