Zamość po odzyskaniu Niepodległości wkrótce zaczął pełnić rolę miasta ponadpowiatowego. Ranga miasta, a przede wszystkim jego wielkość i położenie predystynowały je do roli naturalnego ośrodka południowej Lubelszczyzny, centrum dla otaczających go powiatów. Lokowano tu pośrednie szczeble wielu instytucji pomiędzy powiatowym a wojewódzkim. Zazwyczaj obejmował oprócz zamojskiego, powiat biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski, rzadziej krasnostawski i janowski. Pierwsze cztery dały podstawę do utworzenia w 1975 województwa Zamojskiego. Najbardziej prestiżową i najstarszą instytucją reprezentowaną na tym poziomie jest Sąd Okręgowy. Przed wojną był tu Okręgowy Związek Straży Pożarnej.