Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego (ul. Wyszyńskiego 28a) - Otwarty został 2 XI 1992. Obok działalności kulturalnej (zespoły i koła MDK) także zarobkowa (wesela, kursy). Nazwa od oryginalnej formy zbud. w 1991-92 obiektu - połączonych 3 "zazębiających się" kręgów (nadbudowana hydrofornia i wymiennikownia). Osobne hasło: Jatki.