Ur. w Porębie (Nowosądeckie), ukończył filologię klasyczną na UJ (1910), cały czas utrzymując się z korepetycji. Zdobył kwalifikacje pedagogiczne. Uczył w krasnostawskim, potem zamojskim gimnazjum łaciny (1918-32). Na zjeździe TNSWiŚ w Częstochowie wystąpił o wprowadzenie w szkołach wychowania obywatelskiego, a także wystąpił z jednogłośnie przyjętym wnioskiem  podważającym ministerialny projekt pragmatyki nauczycielskiej (1924). Działał w PMS i SNP. Wygłaszał odczyty i pogadanki o bardzo rozległej tematyce (np. Rodowód bogów 1925). Radny miejski.
W 1930 został zastępcą, a rok później dyrektorem gimnazjum w Hrubieszowie (rozbudował szkołę), następnie pełniąc tę funkcję w liceum i gimnazjum w Mławie (1934-39), później w Paczkowie (1945-50). Jako emeryt zamieszkał w Krakowie i tam zmarł.