Pochodził z Ruszowa, uczył się w szkole pedagogicznej, był nauczycielem w Łabuniach, policjantem w Zamościu, a w 1923-39 pracował jako majster w zakładzie włókienniczym w Warszawie. Wojna zastała go w Hrubieszowie, od 1941 pracował w Zamościu w Zarządzie Miasta, od 1944 w Wojsku Polskim (był ranny pod Kołobrzegiem). W 1945 wrócił do Zamościa. Pełnił funkcję I sekretarza KP PPR (1948) i przewodniczącym PK FJN w Zamościu, był jedynym delegatem powiatu na Kongres Zjednoczeniowy (1948), czł MRN. Pracował w różnych instytucjach, m.in. kierował zamojskim GS, PZGS, był dyrektor Przedsiębiorstwa Obrotu Surowcami Włókien. i Skórzanymi, dyr. ZJD (1960) i ponownie prezesem GS.