Ur. w Suchowoli. Ukończył zamojskie liceum (1951) i lubelską  AM (1957), staż odbył w Tomaszowie, posiada II st. specjalizacji. W 1959-94 pracował w zamojskim szpitalu, był z-cą ordynatora, później  w poradni chirurgicznej.