Miasto we Włoszech, wtedy 40 tys. mieszk., oprócz swojego miejsca w historii Polski, siedziba Instytutu turystyki i zakładów Fiata (9 tys. prac.). W V 1969 jako czł. delegacji rządowej był tam przew. PMRN E. Zgnilec, potem na jego z zaproszenie 21-23 IX 1969 gościła delegacja (6 osób) z syndykiem miasta na czele. Podpisano porozumienie, "wymieniono doświadczenia" i "ustalono zasięg współpracy", zwiedzono m.in. Rotundę i muzeum. Rewizyta zamościan miała miejsce w 1974, delegacja z Zamościa też w 1994 (konferencja Świat. Związku Miast Pokoju, prezydent i wiceprezydent). Jedna z reprezentacyjnych ulic nosi nazwę via Zamosh. Przedstawiciel miasta był na odsłonięciu pomnika J. Zamoyskiego (2005). Osobne hasło -  Bitwa pod Monte Cassino.


 * W skład delegacji wchodzili: przewodniczący Rady Miejskiej syndyk Antonio Ferrara z małżonką Marią, z-ca przewodniczącego RM Aldo Recchia, sekretarz RM Luigi Nicosia, architekt miejski Vittorio Salera, czł. RM Marcello Dizenza.