Doroczna nagroda przyznawana mieszkańcowi Zamościa, jej pomysłodawcą był Piotr Rogalski. Nominowani byli wyłaniani spośród zgłaszanych osób w drodze tajnego głosowania Kapituły. Laureaci wybierani byli z pięciu nominowanych osób w tajnym głosowaniu Kapituły z dodaniem głosu internautów, radiosłuchaczy i czytelników (do 2012). W skład Kapituły wchodzili szefowie czterech zamojskich uczelni, przedstawiciele trzech mediów (do 2012 współorganizatorzy plebiscytu) i sponsor oraz dotychczasowi laureaci. Laureaci honorowani byli statuetką (autor Tomasz Bełech). Od początku nad przebiegiem głosowania czuwał mec. Sławomir Kurys. W 2013 organizatorem została Fundacja im. B. Morando, a dotychczasowy głos radiosłuchaczy i czytelników zastąpił głos "fejsbukowiczów".
Rok  Laureaci Nominowani
 2008   ANDRZEJ KĘDZIORA  Małgorzata Czerniak, Zbigniew Gumuliński, Andrzej Kędziora, Wojciech Przegon, Tadeusz Wicherek
 2009  STANISŁAW ORŁOWSKI  Małgorzata Czerniak, Tomasz Kossowski, Dorota Nowosad, Stanisław Orłowski, Bogumiła Sawa
 2010  TADEUSZ WICHEREK  Jacek Feduszka, Maria Król, Wiesław Mokrzycki, Dorota Nowosad, Tadeusz Wicherek
 2011  MARIA KRÓL  Janusz Kawałko, Maria Król, Teresa Madej, Ewa Szczepańska, Izabela Winiewicz-Cybulska
 2012   TOMASZ WINOGRODZKI  Jolanta Kalinowska-Obst, Zofia Piłat, Ewa Szczepańska, Jerzy Tyburski, Tomasz Winogrodzki
 2013   MAREK JAWOR  Marek Jawor, Barbara Kolbus, Waldemar Leszczyński, Alicja Saturska,  Mateusz Szulakiewicz
2014  MARCIN ZAMOYSKI  Sławomir Bartnik, Adam Gąsianowski, Łukasz Kot, Zofia Piłat, Marcin Zamoyski
Do 2014 nominowanych było  30 osób.