Ur. w Wojsławicach, ukończyła zamojskie gimnazjum (1923) i uniwersytet lwowski (1929). Była twórczynią lubelskiej ftyzjopneumonologii. Pracowała w szpitalu Jana Bożego, później kierowała katedrą ftyzjatrii na AM, była autorka 120 prac naukowych, z jej inicjatywy powstały dwa sanatoria przeciwgruźlicze na Lubelszczyźnie. W 1950-80 przewodniczyła oddziałowi lubelskiemu Pol. Towarzystwa Ftyzjatrycznego.