Miesięcznik uczennic Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego (1924-1925), red. J. Panecka, red. odpow. A. Litwin, obj. 20-28 s., format 24x15,5 cm (Druk. Sejmikowa, 50-60 gr). Zwracał uwagę pewną nieporadnością. Zawierał również tematykę związaną z podległą Seminarium szkołą ćwiczeń.