Od 1900 działało w Zamościu Tow. Racjonalnego Polowania. W 1920 powstało także Zamojskie Stow. Myśliwych. W 1923 czł, zarządu Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich został inspektor pracy z Zamościa Antoni Sukiennicki (grono 30 osób), Od końca l. 20. TRP prowadziło u Matei w Rynku sprzedaż broni i przyborów myśliwskich, od 1939 we własnym sklepie przy ul. Żeromskiego 11. W poł. l. 20. z inicjatywy gen. Fabrycego (później nazywany wielkim łowczym koronnym) powstała sekcja myśliwska WKS. Tuż przed wojną istniał też Oficerski Klub Myśliwski. W latach 30. Zamojskie Koło Myśliwych ufundowało dla kościoła św. Katarzyny obraz św. Huberta. Od 1938 łowczym powiat. był Edward Niedziałkowski.
W 1945 reaktywowano koło TRP liczące 19 osób, m.in. Kawęcki, Wiszniowski, Kubicki, Antoniszewski, Kunicki, Fudko, Sak, Bojarczuk i Jankowski, który został łowczym powiatowym (1947 - prezes Stanisław Mateja, wiceprezes Apolinary Jackiewicz, sekretarz Witold Wiszniowski), czynne do 1957. Do czołowych działaczy należał też Leon Kubicki,  Tadeusz Sak, Juliusz Dubiel, Bolesław Kudyba.
30 VII 1950 (17 czł.)powstało w mieście wojskowe koło łowieckie "Jak" przy TSWL, od 1954 nr 121, a od 1962 z nazwą "Świt" (17 czł. - 1950, 136 czł. - 1995), a w 1952 koło  "Ryś" zw. "milicyjnym" - pierwotnie "sekcja zamknięta" (MO i UB). W VI 1953 odrodziło się "Tow. Racjonalnego Polowania" łowczym powiatowym został Witold Wiśniewski. Powołało kola nr 1 i nr 2, ale po kilku miesiącach otrzymują numerację wojewódzką, odpowiednio nr 58 i 59 a milicyjne nr 60 i nazwę "Zając" (od 1954 również cywile, 1962 - 32 czł., od 1965 nazwę "Ryś").
Koło miejskie  nr 58, ob. nawiązuje do tradycji i nosi nazwę "Tow. Racjonalnego Polowania" (1969 - 50 czł., 2003 - 55 czł., posiada najwyższe odznaczenie łowieckie Medal św. Huberta, prezes Leon Gmyz, też Wiktor Sak, Jerzy Pol). W 1955 koło nr 59 przeniesiono do Zwierzyńca. W 1979 z koła nr 58 wydzieliło się koło nr 57 "Padwa", a z koła nr 57 od 1984 nr 44 "Roztocze". W 1983 należało do nich łącznie 246 myśliwych (najwięcej wojskowe - 81). W 1985 z "milicyjnego" wydzielają się koła nr 12, nr 61 i nr 62.1995 tworzone zostało koło nr 21 "Wilk".
Do popularniejszych myśliwych należał długoletni łowczy powiat. Witold Wiszniowski (osobne hasło). W 1972 łowczym został Tadeusz Kaleniuk, następnie w 1976-2007 nieprzerwanie łowczym wojew., od 1999 okręgowym był Dominik Wojtuch. W ciągu 30 lat jego kierownictwa z 540 do 1600 myśliwych, a pogłowie grubej 5-krotnie. Następcą Henryk Studnicki z Biłgoraja. W Zamościu polują 2 kobiety Róża Sak i Liliana Keller (do 1993 - 7 jeleni, w tym medalowe i jeden dzik). W 1977 Roman Chachuła zdobył medal w Czechach. W 2000 w okręgu było 45 kół, w tym zamiejscowe w Warszawie i Lublinie. Do 1982 bezwzględnym rekordzistą w trofeach medalowych był Jerzy Chrzanowski (31 medali, tym 12 złotych), m.in. na wystawach w Turynie, głównie w Płowdiw.
Pierwsza siedziba ZW PZŁ przy Rynku Wielkim 1, od 1978 przy ul. Zamenhofa 3.  3 XI 1978 otwarto sklep "Jedności Łowieckiej" (ul. Zamenhofa 3, kier. Jerzy Pol, od 1987 Wiktor Sak, czynny do 2000), a 19 V 1995 Dom Myśliwski przy ul. Jasnej 7 (od 1993 było stoisko z bronią w "Jubilacie"). Obok sklepu myśliwskiego "Jawil" (ul. Jasna) w 2002 otwarty został Salon Myśliwski "Hubertus" (Nowy Rynek 20). W 1972 doszło do pierwszej wystawy trofeów myśliwskich w PDK. W 1980 powstała strzelnica myśliwska. W 1983 wyszła książka Zarys łowiectwa w Polsce i jego rozwój na Zamojszczyźnie. a w 2017 zawierająca ponad tysiąc ilustracji Kultura łowiecka Zamojszczyzny Z. Sawickiego i J. Sieka. Od 2015 w Zamościu mieści się redakcja "Kultury Łowieckiej" wydawanego przez PZŁ biuletynu Klubu Kolekcjonera i i Kultury Łowieckiej.


 * W 1928 Towarzystwo Myśliwskie wpłaciło 20 zł składki na niedźwiedzia do ZOO.
 * Pierwszym zamojskimi myśliwymi odznaczonym najwyższym myśliwskim odznaczeniem "Złomem" był Witold Wiszniow
ski (1973, trzeci na Lubelszczyźnie), następnymi Józef Miśkiewicz (1990), Dominik Wojtuch (1995), Zygmunt Szymański (1995), Bogdan Gruszecki (2003), Bolesław Janas (2005), Zdzisław Radawski (2006), Jerzy Burcon (2008), Jerzy Polski (2008), Zdzisław Dudek (2010), Jerzy Pol (2013), Andrzej Pawlik (2013), ks. Bronisław Bucki (2013), Mirosław Kaleniuk (2014).
* Prezesi kół łowieckich w Zamościu w 1995-2000: nr 21 "Wilk" - Marcin Zamoyski, nr 44 - Jan Cużytek, od 1997 Tadeusz Portuś, nr 57 "Padwa" - Tadeusz Siemaszko, nr 58 Towarzystwo Racjonalnego Polowania - Lech Gmyz, nr 60 "Ryś" - Józef Silezin, nr 61 "Roztocze" - Ludwik Buczek, nr 121 "Świt" - Andrzej Kołakowski, od 1998 Jan Kuchta.

 * 17 I 1971 w PDK odbył się wieczór wspomnień łowieckich z udziałem Bronisława Zielińskiego, tłumacza i przyjaciela Ernesta Hemingwaya, uczestnika wielu wspólnych łowów.
 * W 1962 myśliwi z koła "Świt"odstrzelili 13 jastrzębi, 6 krogulców, 14 wron, 270 gawronów, 17 psów i 9 kotów.
 * W polowaniu koła myśliwskiego 58 uczestniczył znany aktor Bogusław Linda.