Moneta upamiętnia wpis Zamościa na listę dziedzictwa kulturalnego. Do obiegu weszła 16 XII 1993 (próba 0,999, waga 31,1 g, proj. Andrzej Nowakowski), w emisji 20.000 sztuk. Na rewersie widnieje "plan Brauna", herb, napis "Zamość" i w otoku "Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO 1992" (osobne hasło: UNESCO), na awersie godło RP, rok emisji (1993). Pomysł wydania monety pochodzi od dyr. Oddziału NBP Mirosławy Dziedzic a realizacją zajął się wojewoda Marcin Zamoyski.