Wprowadzone zostały do obiegu jako monety wojskowe zastępcze w 1927. Były to znaki pieniężne wojskowych spółdzielni spożywców. Miały przeważnie napis - marka kredytowa i nominał w groszach i złotych. Dla Spółdzielni wojskowej 9 p.p. znane są nominały 10, 50 gr (cyna) i 1 zł (aluminium), zdobione gałązką dębu. Dla spółdzielni wojskowej przy 3 pułku artylerii polowej (późniejszy 3 p.a.l.) - 10, 20, 50 gr (cyna) oraz 1 i 5 zł (aluminium).