Zwykle przed kościołami, częste na cmentarzach, rzeźby głównie w typie Matka Boża Niepokalana.