Też jako Margulies, ur. w Zamościu, ukończył wydział inżynierski Politechniki w Rydze (mechanika). W 1928-34 był architektem miejskim, autorem kilku budowli zamojskich (kamienica narożna przy ul. Sienkiewicza 10, domy Boima Fiszela przy tejże, Finkelberga przy ul. Chopina, Kabata przy ul. Jasnej), pracował przy budowie elektrowni, zgodzić się miał na bliżej nie określone budki. W 1919 został radnym miejskim. W 1931 reprezentował Zamość na zjeździe założycielskim związku miast wojew. lubelskiego, był prezesem rady nadzorczej Spółdz. Kredytowej, czł. zarządu II ZTPO, działał w LOPP. Posiadał tartak i młyn w Łabuniach. Prowadził z M. Goldsztajnem przedsiębiorstwo wodociągowe i sklep z art. elektrotechnicznymi (Rynek Wielki 4), eksploatował kamieniołomy w Hedwiżynie. Mieszkał przy ul. Orlicz-Dreszera 20. W VI 1940 w związku z akcją przeciw zamojskiej inteligencji osadzony na Rotundzie, jako jedyny w tym gronie Żyd. Zm. w zamojskim szpitalu.