Ur. w Zamościu, s. Hersza, działał w Bundzie. Posiadał wykształcenie rolnicze, miał majątek w Żdanowie, dzierżawił przez długie lata folwark ordynacki w Płoskiem. Od 1918 radny miejski (komisja kulturalno-oświatowa) i ławnik Sądu Okręgowego (tytułowany agronomem). Przewodniczył zarządowi gimnazjum żydowskiego, był prezesem Gemiłus Chesed (Kasa Bezprocentowa), wiceprezesem Banku Kupieckiego, działał w Klubie Obywatelskim (czł. komisji rewizyjnej).
Był postacią znaną i powszechnie szanowaną, swoje gospodarstwa prowadził wzorcowo a przy tym odznaczał się bardzo dużą ofiarnością na cele społeczne i patriotyczne. Jednymi z największych kwot w mieście wsparł budowę lotniska i stacji opieki nad matką i dzieckiem, hojnie wspierał dom starców i straż pożarną (ofiarował jej bęben). Mieszkał we własnej kamienicy przy ul. Staszica 17.