Ur. w pow. łowickim, w rodzinie ziemiańskiej. Ukończyła filologię, przed wojną też roczny kurs na Sorbonie. Przybyła do Zamościa w 1933 z Warszawy, później jeszcze przez pewien czas mieszkała w Chełmie (1935-37). Na pocz. okupacji, jeszcze pod nazwiskiem Żochowska, stanęła na czele jednego z dwu ośrodków tajnego nauczania, przez który przewinęło się ok. 300 uczniów. Pod jej przewodnictwem, w jej mieszkaniu przy ul. Staszica (róg Moranda, I p.) w 1944 miała miejsce matura. W konspiracji używała ps. "Antonina". Po wojnie została dyrektorką gimnazjum żeńskiego (1944-45, tylko 1-sze półrocze). Była prezes oddziału Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1947, ul. Krysińskiego 4). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (O), jej rysy ma anioł na nagrobku (autor J. Siedlecki). Żona Jana Kuny (osobne hasło).


 * Była fantastyczną polonistką, jedyny referat z okazji 1 maja czy też 7 października (już nie pamiętam), który wsłuchałam z zainteresowaniem był wygłoszony przez nią. (Maria Meysztowicz)