W II 1982 w OSiR otwarto NRD-owską kręgielnię (czynna 12.00 - 20.00). Wiosną 2012 odbył się pierwszy w Zamościu turniej bowlingu sportowego, który wygrał Krzysztof Mazurek. Promotorem kręgli jest Tomasz Pakuła, zawody urządzono w "Klubie Carens" w hotelu "Artis" (są jeszcze tory w hotelu "Wojto - również na granicy miasta). W ciągu roku zorganizowano 8 turniejów, m.in. od 2013 I ligę zamojską. W 2015 rozgrywki  I i II ligi w Wojto Club21 prowadziło Zamojskie Stowarzyszenie Bowlinga Sportowego "Bastion" (prezes Tomasz Sak).