Firma  w Zamościu założona w 2001 (ul. Okrzei 32, prezes Artur Górnik), zajmująca się pośrednictwem finansowym, głównie wykupem i windykacją wierzytelności masowych. Współpracuje z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w kraju (2009 ? aktywa 126 mln zł, 60 tys. pozwów o zapłatę, 55 tys. postępowań przed sądami), jedyna spółka z Zamościa notowana na Giełdzie. Zatrudnia 39 osób.