Narożna (ul. Grodzka 15), piętrowa, pochodzi z przełomu XVII/XVIII w., później nadbudowana i przebudowywana. Zajmuje dawną oficynową zabudowę kamienicy Rynek Wielki 8. Mimo przestrzennego wyodrębnienia, własnościowo i przeważnie użytkowo stanowiła z nią łączność. Posiada 2-osiową fasadę, jednak z uwagi na usytuowanie reprezentacyjny charakter stanowi elewacją zwrócona ku ul. Grodzkiej.
W l. 60. mieściła na parterze "salon rtv". Po renowacji przez 40 lat  w całości zajmowana przez Bibliotekę Pedagogiczną, później prze jeden sezon galeria sztuki, ob. firma "Zielony Koszyk".