Jedna z oryginalniejszych kamieniczek pozarynkowych (d. nr 21), Powstała na przełomie XIX/XX w. w miejscu oficynowej zabudowy kamienicy Rynek Wielki 14. Piętrowa z mieszkalnym poddaszem (niewielkie okno w szczycie). 5-osiową fasadę i środkową oś ujmują lizeny (w każdej wspornik i żeliwny inicjał „SM”),  okna w opaskach, zamknięte są odcinkowo (dwa skrajne „ślepe”), posiada kostkowe gzymsy, a wieńczy fasadę „blankowy” szczyt. Detale architektoniczne kontrastują kolorem ściany (biel i czerwień).
Przed renowacją w 1971-72 był też balkon, a przed wojną piekarnia.