D. Bazyliańska 27, piętrowa, z przełomu XVIII/XIX w. - zgodnie z kierunkiem zabudowy wcześniej w tym miejscu oficyna domu przy ul. Ormiańskiej 14. Posiada kameralną, 3-osiową fasadę, z oknami w obramieniach ze zwornikami, pilastrami w „wielkim porządku”, w osi skrajnej  wejście zwieńczone odcinkowym łukiem, wyżej z bogato profilowanym frontonikiem, a po renowacji  niespotykanymi na Starym Mieście przedprożem, w dużym uproszczeniu nawiązującym do architektury północnej Polski. Kamienica posiada jeszcze jedną osobliwość – w licu elewacji południowej (niespełna metrowa, obecnie zabudowana przestrzeń) znajduje się 7 różnej wielkości ciosów kamiennych.