Autor pierwszej monografii Zamościa Zamość (1954) oraz współautor (z J. Zachwatowiczem) cennej monografii Twierdzy Zamość (1936), ponadto jeszcze opublikował dwa artykuły dotyczące Zamościa (m.in. Trzy przyczynki do dziejów fortyfikacji XVII-wiecznych, BHS, 1948).