Ur. w Rozenbergu (Rosja), ukończył prawo na UJK we Lwowie. W 1941-81 związany z bankowością. Po wojnie jako repatriant pracował w Biłgoraju, Łukowie i od 1949 w Zamościu, początkowo w Banku Rolnym (kier. Sekcji PBR o/Zamość). W 1955-73 był dyrektorem oddziału NBP. W 1961 został czł. prezydium MRN, działał w ZBoWiD i LOK. Zwracał uwagę wzrostem (180 cm). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (K).