Przed wojną zawody jeździeckie urządzał obok rotundy i dworca PKP 3 p.a.l. 1927 zorganizowano z rozmachem Igrzyska Konne (loża 4-osobowa 15 zł, miejsce w loży 4 zł). Dowódca 3 p.a.l. płk Szalewicz w 1933 na zawodach w Lublinie zajął II m.
W 1977-81 w "Agrosie", przy szkole rolniczej, była sekcja hippiczna prowadzona przez Tomasza Drzewieckiego i Wojciecha Sancewicza, później Anna Marzec. W Zamościu organizowano w 1980 nawet zawody krajowe w skokach kl. N, L i P i ujeżdżaniu kl. N i L (80 koni, 60 zawodników, 8 klubów), podczas których Magdalena Żukowska z "Agrosu" na koniu "Etap" zwyc. w skokach kl. L. Z pocz. 1981 zbyt kosztowną sekcję (8 koni) zlikwidowano.


 * W VI 1932 podczas zawodów wewnętrznych 3 p.a.l. w konkursie podoficerskim ogn. Synowiec (kl. "Roma"), przed plut. Gawdą (kl. "Wiedźma"), oficerskim lekkim ppor. Chmielewski (kl. "Sabina"), przed kpt Leśnikowskim (kl. "Maryśka"), w ciężkim por. Pietrański (kl. "Promienna"), przed por. Klierem (kl. "Płaczka").