Wybitny autorytet talmudyczny swoich czasów. Pochodził z Pińczowa. W 1669 udał się do Konstantynopola aby spotkać z Sabbatajem Cwi, który poruszył wówczas cały świat żydowski ogłaszając się Mesjaszem. Rozmowy z nim i inne jego dzieła, m.in. Ryk lwa (wyd. w Niemczech i Grecji) ukazały się po jego śmierci. W 1679-89 był rabinem w Zamościu, później w Krakowie, a w pod koniec życia w Brześciu Litewskim.