W 1918-21 był sekretarzem Sejmiku i redaktorem "Ziemi Zamojskiej". Organizował Milicję Miejską (1918) i dowodził Strażą Obywatelską (1920). Działał w Radzie Opieki, Straży Kresowej, Powiat. Kasie Oszczędności. Prowadził kursy, wygłaszał odczyty. Odszedł do Krasnegostawu, później we Włodawie (redagował gazetę), następnie starostą w Sandomierzu. Działacz PSL "Piast". Należał do pierwszych prenumeratorów "Kroniki Pow. Zamojskiego", w 1938 nadesłał z Warszawy do "Teki Zamojskiej" wspomnienie Z minionych dni Zamościa (niedruk.).